Chceš býti mým Affíkem? TADY :)

Ahoj všichni tento blog je o koních, grafice a o mě :) Vlastně je o všem!

$Plemena$A

Azteca

19. march 2011 at 15:42 | ^^^→INLOVE←^^^

Úvodem...

Azteca je mexické národní plemeno. Většina koní chovaných v Mexiku jsou potomci španělských koní, anebo importy ze Španělska a Portugalska. Španělští koně byli v Mexiku vždy upřednostňováni a stali se rovněž zakladateli nového plemene Azteca.

Původ a historie:

Chov aztecy začal v roce 1972. Křžili se andaluští koně s americkými quartery. V menší míře se využívalo spojení andaluských hřebců s criollskými klisnami. Brzy poté si někteří z předních chovatelů uvědomili, že je důležité zavést do chovu koní systém, a že celý chovu potřebuje odborný a náročný dohled. Soukromí chovatelé totiž působili naprosto samostatně a množství koní, které vyprodukovali, byli slabí jedinci různých typů. Na tomto základu se nedalo založit nové plemeno.
Několik věcí měli mexičtí chovatelé na zřeteli, když formovali svoje ideální plemeno, které nazvali Azteca. Kůň musel splňovat požadavky mexických kovbojů (tzv. "charro"), kteří potřebovali koně vhodné pro práci s dobytkem. Koně měli následovat tradici koní přivezených španělskými konkvistadory do Mexika, ale měli být unikátní, aby mohli nést název "Mexický národní kůň".
Soukromí rančeři v Mexiku a organizace "Azteca Horse Research Center", vyvinuli dnešní fenotyp díky rozsáhému vědeckému výzkumu. Celkový přístup byl navrhnutý tak, aby byli produkováni koně s vynikajícími fyzickými schopnostmi, pohybovým nadáním, rychlostí, vytrvalostí, sílou, inteligencí a ochotou pracovat s člověkem. První Azteca, hřebec jménem Casarejo, se narodil roku 1972 v Mexiku u jezera Texcoco na "Centro de Reproduccion Caballar Domecq". Byl výsledkem spojení španělského hřebce Ocultado a klisny plemene quarter Americana. Od té doby se plemeno rozvíjelo díky pečlivě kontrolovanému chovu, přísnému inspekčnímu systémemu a nepřetržitým vědeckým výzkumům. Úmysl produkce tohoto plemene je kombinovat kvality andaluského koně a quartera, který byl také založen na španělské krvi.
V listopadu roku 1992 vznikla v Mexiku mezinárodní asociace plemene Azteca (International Azteca Horse Association). Ve stejné době vznikly přidružené regionální organizace v Kanadě (AzHAC) a v USA (AzHAUS). Světový registr aztéckých koní je udržován asociací "Asociacion Mexicana de Criadores de Cavallos de Raza Azteca" (The Azteca Horse Association of Mexico). Toto je jediná organizace na světě schválená mexickou vládou, která může oficiálně registrovat koně tohoto plemene. V současné době je registrovaných asi 1000 koní.

Australský jezdecký pony

18. march 2011 at 15:40 | ^^^→INLOVE←^^^

Původ a historie:

Austrálie. Nevím, jestli se nejedná o totéž jako australský pony, ale některé prameny uváději každé zvlášť.

Popis a charakteristika:

Ardénský kůň

17. march 2011 at 15:39 | ^^^→INLOVE←^^^

Úvodem...

Starobylé plemeno ardenských koní patří jak Belgii, tak Francii. Je to pravděpodobně přímý potomek předhistorických koní, jejichž pozůstatky se našly v Solutré; jisté primitivní rysy na kostře hlavy se zřetelnou hranatou nosní částí jsou ještě stále patrné na moderním plemeni. Ardenské koně znal jak řecký historik Herodotos, tak Julius Caesar; oba shodně oceňovali jejich tvrdost a životnost. Původně malí, rozložití koně z Arden byli nepochybně základem pro vznik velkých koní středověku...

Arabský polokrevník

16. march 2011 at 15:36 | ^^^→INLOVE←^^^
Krátce o něm: Arabský plnokrevník se liší od jiných koní mnoho věcmi. Určitě stavbou těla. Ale i svými nohami-je velice krásné, že když běží, vypadá to, jako kdyby jeho nohy nadnášela nějaká neviditelná pružina. Jsou také nazváni "nejkrásnějším koněm". V někdejší minulosti vyměňovaly často arabské klisny za celou horu zlata!
Zbarvení:Bílé, ryzé(není moc oblíbené), hnědé, černé.

Arabský plnokrevník

15. march 2011 at 15:32 | ^^^→INLOVE←^^^
Říká se o nich, že jsou nejkrásnějšími a nejušlechtilejšími koňmi na světě. Každé plemeno odvozuje svůj původ právě od nich. Málokteré spojení člověka a zvířete je opředeno tolika legendami a pověstmi jako pouto mezi pouštním nomádem a jeho koněm - arabským plnokrevníkem.

Arabo-berber

14. march 2011 at 16:00 | ^^^→INLOVE←^^^

Původ a historie:

Plemeno se chová ve státech severní Afriky. Je to produkt křížení mezi arabem a berberem. Již před tisíci lety se začalo s chovem za účelem vyšlechtit elegantního, pohyblivého a odvážného válečného, jezdeckého a užitkového koně.

Arabo-haflinger

13. march 2011 at 9:55 | ^^^→INLOVE←^^^

Původ a historie:

Arabo - haflinger pochází z Německa. Základem pro chov jsou samozřejmě arabi a haflingové, přičemž v prvních 3 generacích musí být zajištěno, že minimální podíl výchozí populace nesmí být menší než 25%. Tento křížený "hafling" není v očích šlechtitelů chovajících čistokrevné čistokrevné haflingy bez příměsi cizí krve pravým haflingem. Přitom šlo a jde především o to, jak mohou být vylepšeny jezdecké vlastnosti haflinga. Jedni zastupují čisté šlechtění selekcí, ti druzí přivádějí jinou krev křížením s arabem. Při přílivu cizí krve se sice plemeno zušlechťuje, ale přitom zůstává typ plemene původní. Plemenná kniha je vedená v německém městě Verden.

Appaloosa

12. march 2011 at 9:50 | ^^^→INLOVE←^^^

APPALOOSA

Původ a historie

V historii se s tímto plemenem setkáváme poprvé v 18. století v místech, kde se stýkají hranice severoamerických států Oregon, Washington a Idaho. Za první opravdové chovatelé jsou považováni indiáni kmene Nez Percé, kteří první koně odkoupili od španělských dobyvatelů. Své jméno dostaly appaloosy podle řeky Palouse, v jejímž údolí byly vyšlechtěny. Byly by (jako další indiánští koně) jistě odsouzeny k záhubě, kdyby nebylo jejich atraktivně skvrnité srsti, díky níž zaujaly skupinu nadšenců, která plemeno znovu vyšlechtila a tím i zachránila.

Angloarab

6. march 2011 at 11:36 | ^^^→INLOVE←^^^

ANGLOARAB

Moderní angloarab francouzského chovu je jen o něco méně elegantní než jeho britský protějšek. Odchovanci hřebčína Pompadouru jsou obecně větší a mnohem svalnatější, ale všechny francouzské rody jsou atletického typu s výjimečnými skokanskými schopnostmi a pozoruhodně korektními chody.

Anglický polokrevník

6. march 2011 at 11:36 | ^^^→INLOVE←^^^

Anglický plnokrevník

  • vzniká buď čistokrevnou plemenitbou (pářením polokrevníků) nebo křížením Anglického plnokrevného hřebce s teplokrevnou klisnou.

Anglický plnokrevník

6. march 2011 at 11:19 | ^^^→INLOVE←^^^

Anglický plnokrevník

Původ a historie

Anglický plnokrevník byl vyšlechtěn v Anglii v 18. století. Jindřich VIII., který vybudoval hřebčín v Elthamu, zkřížil španělské a italské koně s rychlými anglickými koňmi. Díky nim začaly být dostihy populárním a vyhledávaným sportem. Alžběta I. založila hřebčín v Tutbury. Za její vlády prestiž a obliba závodů vzrostla tak, že některé dostihy trvaly i několik dní. Její syn, Jakub I., nechal postavit v Newmarketu jedno z nejproslulejších dostihových středisek, které dodnes patří k nejznámějším na světě. Charles II., který nechal vybudovat dvanáct dostihových drah a stanovil pravidla dostihů, se nejvíce zasloužil o vyšlechtění anglického plnokrevníka. Panovník nechal do Anglie přivézt stádo arabských klisen. Tyto klisny řadíme do skupiny tzv. "královských klisen", ke kterým posléze přibyli i tři legendární orientální hřebci:

Andaluský kůň

6. january 2011 at 14:49 | ^^^→INlove←^^^

Andaluský kůň


Domovem tohoto vznosného koně jsou jižní oblasti španělska, hlavně Andalusie, kde byly středisky chovu Sevilla, Córdoba a Jerez de la Frontera.

Americký klusák

4. january 2011 at 14:54 | ^^^→INlove←^^^

Americký klusák


Původním zakladatelem tohoto plemene byl anglický plnokrevník Messenger, dovezený do Severní Ameriky r. 1788. Do chovu pak byli zařazeni i holandští klusáci, norfolkové (hřebec Bellfonder) a několik arabů. Plemeno značně ovlivnili i kanadští mimochodníci. V USA se totiž jinochod u klusáků cení daleko více než tzv. diagonální, tj. obvyklý chod. K nejvýznamnějším chovaným hřebcům patřil Hambletonian 10, narozený r. 1849, který sice nikdy v zápřeži nezávodil, ale měl ideální stavbu těla; potomci ji po něm spolehlivě dědili. V r. 1879 se začal užívat název standardbred, protože bylo rozhodnuto, že do plemenné knihy může být zapsán pouze kůň, který dosáhne na jednu míli předepsaného času: u normálních klusáků to byly 2 minuty a 30 sekund, u mimochodníků 2 minuty a 25 sekund. Díky tomuto výběru jsou američtí klusáci nejrychlejší na světě.

Americký jezdecký kůň

3. january 2011 at 23:57 | ^^^→INlove←^^^

Americký jezdecký kůň


Americký honácký kůň, krátce zvaný quarter, ale leckdy popisovaný s nadsázkou jako slavný nebo proslulý koloniální čtvrtkařský závodník, se poprvé v chovu objevil v 17. století ve Virginii a v dalších osadách východního pobřeží. Tento vysoce vyhraněný typ je vedle morgana nejstarším americkým plemenem. Ve skutečnosti je sice starší než morgan, který se objevil až koncem 18. století, ale morgan je nejstarší doložené plemeno. Registr morganů byl poprvé zveřejněn v roce 1894, kdežto Americká asociace pro quartery se ustavila teprve v letech 1940 - 1941.Plemeno dostalo název podle dostihu na čtvrt míle, kterým se bavili jeho chovatelé ve volných chvílích.
První osadníci v Novém světě zdědili koně, dovezené španělskými kolonizátory. Tehdy žila ve stádech směs španělských plemen, berberů a arabů, která se vytvořila na Iberském poloostrově během dlouhé islámské okupace. Tito koně tvořili základnu s velkými možnostmi. Když došlo ke křížení s koňmi dovezenými z Anglie, stali se základem pro nově vytvořené plemeno - amerického quartera.

Alter-real

14. december 2010 at 15:55 | ^^^→INlove←^^^

Původ  a historie

Plemeno Alter-real pochází z Portugalska, z hřebčína Villa do Portel, odkud byl chov po osmi letech přesunut do malého městečka Alter do Chão. Jejich domovský hřebčín (Villa do Portel) byl oficiálně založen v roce 1748 a už tehdy sloužil pro doslova královské účely, z čehož pochází druhá část názvu plemene - real, tedy královský.

Altajský kůň

13. december 2010 at 15:53 | ^^^→INlove←^^^
Altajský kůň (Altajskaja lóšaď / Altaj at)
Domovinou Altajského koně je severní část pohoří Altaj - takzvaný ruský Altaj. Tato hornatá část (nejvyšší hora Bělucha 4506 m.n.m.) jihozápadní Sibiře je dnes politicky Republika Altaj (součást Ruské federace).

Albino

12. december 2010 at 15:52 | ^^^→INlove←^^^

ALBINO

Achaltekinský kůň

11. december 2010 at 15:51 | ^^^→INlove←^^^

Achaltekinský kůňTento kůň, řadící se k pouštním plemenům, se považuje za jedno z nejstarších a nejčistčích plemen na světě. Máme doklady o jeho chovu z doby před 3000 lety. Byl vyšlechtěn v pouštních oázách Turkménie. Po r. 1921 se chov soustředil na severní svahy Kopetdagu v okolí Ašchabadu.
 
 

Advertisement